8666 NASP

8666 NASP

8666文章关键词:8666从植物生长调节剂的作用机理来看,有些药剂既能防止落花、落果,又能疏花、疏果(α-萘*钠);有的既能促进发芽,又能抑制发芽,而这…

返回顶部